gyzld.cn
当前位置:首页>>关于29号原子结构的资料>>

29号原子结构

29号元素Cu(过渡元素)核外电子排布2,8,17,2;

29号元素是银最外层含一个电子能生成氧化银

自己画图吧,给出原子序数,各层电子数:+21, 2, 8, 9, 2, 钪, Sc+22, 2, 8, 10, 2, 钛, Ti+23, 2, 8, 11, 2, 钒, V+24, 2, 8, 13, 1, 铬, Cr+25, 2, 8, 13, 2, 锰, Mn+26, 2, 8, 14, 2, 铁, Fe+27, 2, 8, 15, 2, 钴, Co+28, 2, 8, 16, 2, 镍,

26号Fe:2,8,14,227号Co:2,8,15,228号Ni:2,8,16,2

(+1)1) (+2)2) (+3)1)2 (+4)2)2 (+5)2)3 (+6)2)4 (+7)2)5 (+8)2)6 (+9)2)7 (+10)2)8 (+11)2)8)1 (+12)2)8)2 (+13)2)8)3 (+14)2)8)4 (+15)2)8)5 (+16)2)8)6 (+17)2)8)7 (+18)2)8)8 (+19)2)8)8)1 (+20)2)8)8)2

铁原子: (+26)2 8 14 2 Cu +29 2 8 18 1 能级分布 http://www.pep.com.cn/gzhx/gzhxjs/ghwzjg/wzjg1kb/200703/t20070327_373956.htm 这上面讲的详细

{28} 2)8)16)2 {29} 2)8)18)1 {26} 2)8)14)2{27} 2)8)15)2

25,锰,Mn,第一层(K层)2,第二层(L层)8,第三层(M层)13,第四层(N层)2;26,铁,Fe,K2,L8,M14,N227,钴,Co,K2,L8,M15,N228,镍,Ni,K2,L8,M16,N229,Cu,K2,L8,M18,N1(特殊注意)30,Zn,K2,L8,M18,N231,Ga,K2,L8,M18,N332,Ge,K2,L8,M18,N433,As,K2,L8,M18,N534,Se,K2,L8,M18,N635,Br,K2,L8,M18,N736,Kr,K2,L8,M18,N8 没有图只能将就这样了……纯手工啊……还有本来想直接给你写鲍林电子排布式的……怕你看不懂……

26号元素铁(Fe)的电子亚层排布为:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6(+26) 2 8 14 227号元素钴(Co)的电子亚层排布为:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7(+27) 2 8 15 228号元素镍(Ni)的电子亚层排布为:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8(+28) 2 8 16 2

H +1)1 He +2)2 Li +3)2)1 Be +4)2)2 B +5)2)3 C +6)2)4 N +7)2)50 +8)2)6 F +9)2)7 Ne +10)2)8 Na +11)2)8)1 Mg +12)2)8)2 Al +13)2)8)3 Si +14)2)8)4 P +15)2)8)5 S +16)2)8)6 Cl +17)2)8)7 Ar +18)2)8)8 K +19)2)8)8)1 Ca +20)2)8)8)2 Sc +21)2)8)9)2

eonnetwork.net | rtmj.net | wwfl.net | zdhh.net | ppcq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com