gyzld.cn
当前位置:首页>>关于拂h^的资料>>

拂h^

拂晓 fú xiǎo 拂拭 fú shì 飘拂 piāo fú 吹拂 chuī fú 拂袖 fú xiù 拂逆 fú nì 拂尘 fú chén 蒙络摇缀,参差披拂 méng luò yáo zhuì ,cēn cī pī fú 逆拂 nì fú 拂衣 fú yī 红拂 hóng fú 拂经 fú jīng 披拂 pī fú 拂过 bì guò 轻拂 qīng fú 拂煦 fú xù 翦拂 jiǎn fú 拂意 fú yì 拂士 bì shì 拂拂 fú fú 照拂 zhào fú 拂乱 fú luàn 拂晨 fú chén 拂云 fú yún 拂心 fú xīn 剪拂 jiǎn fú 拂袖而去 fú xi.

拂 五笔 RXJH R 提手,X 弓 J两坚 H识别码用以识别于手指的指.

rxj

“略过”、“掠过”意思是: 1、略过 [ lüè guò ] 近义来词、忽略,省略 有意不注意. 2、掠过 [ lüè guò ] 近义词、擦过源 拂过 1)倾斜bai地打击表面,呈一角度向前,常伴以一个或一个以上的倾斜冲击和向前的跳动. 2)扫过,擦过;闪过.

北京话“够飒的”的意思是:够豪爽,直接.其中飒可做形容词,动词等使用.表示清凉的样子,也可以形容风声.其在北京话中是褒义词,是称赞一个人好的品质的常用语.扩展资料:北京话,俗称“京片子”,是一种主要分布在北京的汉语

拂T(提手旁)X(弓字)J(两竖)H(最后一笔为一竖,左右结构,所以识别码为H)

拼音:hú,古称质地轻薄纤细透亮、表面起绉的平纹丝织物为,也称绉纱.汉以后又称“纱”.一种有绉文的纱,以轻薄著称,向为贵重衣料.近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗,薄如烟雾,且有仿泥金银印花彩绘薄质织物

《清平乐别来春半》多音字如下:别别 [bié]~离.~情.~绪.别 [biè]~扭.砌砌 [qì]~墙.堆~.砌 [qiè]~末.更更 [gēng]~正.~生.更 [gèng]~加.~好.行行 [háng]字里~间.罗列成~.行 [xíng]~走.步~.旅~.还还 [huán]~乡.~俗.还 [hái]~冷.~有.

有翻译了给你个原文对照着看吧!!!大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善.知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得.物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣.古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其

整句是“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来.”写月亮引起了女子的愁思,挥之不去,这里的“还”强调的是这种状况没有改变,意为:仍旧,再次,屡次.而还字有两种读音:还hái【副】表示行为动作或状况不变,跟“仍旧、依然”如:一樽还酹江月.宋苏轼《念奴娇赤壁怀古》读hái还huán【动】本义:返回,也可解释为环绕.如:“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”中“还”就是绕过的意思.读huán所以,根据意思,读hái

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gyzld.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com